danvienxitochauthuy

Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần 29/9

Giáo huấn của Giáo hội về thế giới thần thiêng rất giản dị và không thay đổi, là có một thế giới như vậy, trong đó gồm có cả thần lành và thần dữ và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng việc tạo dựng được thể hiện gồm có “muôn vật hữu hình và vô hình”.

Còn về ảnh hưởng của thế giới vô hình, của các thần thiêng đối với chúng ta, chỉ cần nhớ lại biến cố cám dỗ Ông Adong và bà Eva tại vườn địa đàng và biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Trong lịch sử như Thánh Kinh trình bày, thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thể đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt lời Chúa cho loài người. Thiên Thần theo nguyên ngữ là sứ giả. Thánh Grêgoriô sưu tầm nhiều đoạn khác nhau để xếp các thiên thần thành 9 phẩm.

Riêng phẩm tổng lãnh Thiên Thần được Thánh Phaolô nhắc đến trong 1Tx 4,16. Nhưng Thánh Kinh chỉ nêu tên 3 vị tổng lãnh là: Micael, Gabriel, và Raphael mà thôi. Nhắc đến tên các Ngài, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ lời dặn dò của thánh Grêgôriô Cả: “Tên các thiên thần là danh xưng chỉ các chức phận chứ không chỉ bản tính”. Micael có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa”. Gabriel có nghĩa là “uy lực của Thiên Chúa”. Raphael có nghĩa là “thầy thuốc của Thiên Chúa”. Lần dở lại Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy rõ phận vụ mỗi đấng thực hiện và dĩ nhiên các phận vụ ấy liên quan đặc biệt đối với loài người chúng ta.

Người Do Thái vẫn coi tổng lãnh Thiên Thần Micael là đấng bảo trợ đặc biệt. Trong Kitô giáo, Ngài cũng là đấng bảo trợ đặc biệt của Giáo hội. Chúng ta coi Ngài là đấng thống soái đạo binh trên trời, dựa theo lời kể của thánh Gioan: “Một cuộc chiến dữ dội xảy ra trên trời, tổng lãnh Thiên Thần Micael cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng, con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt. Song chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa, thường gọi là ma quỉ hay Satan. Kẻ lừa dối thiên hạ, bị quăng xuống đất cùng với đồng đảng của nó” (Kh 12,7-9).

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được sai đến với Đức trinh nữ Maria ở Nazareth để nói rõ cho Mẹ biết vai trò của Mẹ (Lc 1,23). Ngài cũng đến với Dacaria để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan Tẩy Giả (Lc 1,11-19). Chính Ngài đã tiên báo cho Daniel biết việc Đấng thiên sai đến (Dn 9,21). Nay Ngài được nhận làm đấng bảo trợ của nhân viên bưu điện và điện thoại.

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện phận vụ này trong câu chuyện Tôbia sau khi Ngài giữ gìn trẻ Tobia trong một cuộc hành trình xa và khi chữa lành cho bố Tôbia được sáng mắt. Trong Tân ước, tổng lãnh Thiên Thần Raphael được đồng hoá với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Giêrusalem và lại xuống hồ trước tiên khi nước mới sủi lên, thì bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều được chữa khỏi cả (Ga 5,1-4).

 

Bernard Trần Nghiêm tổng hợp

 

CÙNG CHUYÊN MỤC