danvienxitochauthuy

Tinh Thần Từ Bỏ của Người Môn Đệ Truyền Giáo

Tập sinh: Gerardo Bùi Xuân Hoàng Nam

 

Th 5, tun IV TN

CHÚA GIÊSU SAI CÁC TÔNG ĐỒ RA ĐI RAO GING (Mc 6,7-13.)

Trong thời đại hôm nay một thế giới phát triển không ngừng về mọi mặt, nhất là về công nghệ thông tin và việc rao giảng đem Tin Mừng của Chúa ra thế giới là điều rất dễ dàng và thuận tiện. Tuy nhiên, phương tiện không quan trọng bằng tinh thần. Nhà truyền giáo luôn phải đề cao tinh thần từ bỏ, hy sinh mới có thể truyền giáo được.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Máccô trình bày cho chúng ta thấy ơn gọi địa vị và sứ mạng của người Kitô hữu nói chung và các Tông đồ nói riêng. Trước khi các Tông đồ được Chúa sai đi, các ngài đã được Chúa kêu gọi đến ở với Chúa, sinh hoạt với Chúa, chia sẻ nếp sống của ngừời và nhất là được Người dạy dỗ, huấn luyện. Nhóm Mười Hai không gồm những người tài ba xuất chúng, hay những người có quyền cao chức trọng trong xã hội, các ngài là những người thuộc lớp bình dân như chúng ta. Tuy nhiên, khi được Chúa sai đi, các ông đã trở nên một người khác hẵn, một người biết xả thân, hăng hái, hy sinh cuộc đời để rao giảng Tin Mừng Nước Chúa, đặc biệt là sau khi chứng kiến Chúa thực sự sống lại vinh quang.  Các ông đã làm cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ngày càng trở nên đông đảo trên khắp thế giới, trong đó có chúng ta, những môn đệ của các ngài.

Kế hoạch của Thiên Chúa một phần vì muốn các Tông đồ kết hợp với Chúa, và một phần vì muốn nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ngài trong công cuộc rao giảng. Chúng ta thấy vào thời Chúa Giêsu, việc rao giảng Tin Mừng hết sức khó khăn về mọi mặt, bị người đời chống đối và có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có nhiều người can đảm đi theo tiếng gọi của Chúa. Trái lại, cũng có rất nhiều người không chịu tin vào Chúa. Lý do tại sao họ không chịu tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa? Có lẽ vì họ không muốn từ bỏ tất cả những gì mình đang có, như: tiền tài, danh vọng, địa vị…, họ muốn chạy theo những đam mê và không muốn ai làm chủ trên họ.

Nhờ ơn sủng của Chúa và sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo trong Giáo hội, chúng ta cũng được Chúa mời gọi làm tông đồ cho Chúa trong cánh đồng truyền giáo ở trần gian; Chúa đã sai đi từng hai người một như một cộng đoàn ra đi nhằm đưa mọi người trở về với Thiên Chúa. Mối bận tâm chính của Chúa là cứu độ tất cả mọi người. Nhưng hành trình truyền giáo không trôi chảy mà đầy chông gai, thử thách.  Dù vậy, chúng ta hãy vâng theo lời mời gọi của Chúa, từ bỏ tất cả: bỏ cha mẹ, tiền bạc, thậm chỉ cả dày dép (x. Mt 10,10) để phó thác mọi sự cho Chúa.

Chúa muốn chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay, một xã hội đang thay đổi về mọi mặt. Vì thế, chúng ta phải canh tân đời sống mình để phù hợp với dấu chỉ của thời đại. Ngày nay, có một thế giới rất giàu có, nhưng cũng có những người nghèo khổ, bị xã hội gạt ra bên lề, sống không xứng với nhân phẩm của mình. Vì thế, chúng ta quyết tâm từ bỏ đời sống cũ của mình qua cách sống với tha nhân: đồng hành chở che, giúp đỡ những người cô thế cô thân, những người bất hạnh.

Tuy nhiên, là những đan sĩ, chúng ta rao giảng Lời Chúa như thế nào? Trước hết, đó là truyền giáo bằng tinh thần cầu nguyện và hy sinh, giúp đỡ những người nghèo đến với chúng ta, những người đến tĩnh tâm, sống chứng nhân qua cung cách sống của mình khi có cơ hội ra ngoài nhà dòng. Những khí cụ đó giúp chúng ta và giúp các nhà truyền giáo rao giảng Tin Mừng một cách hiệu quả nhất. Muốn được như vậy thì trước hết, chúng ta phải có đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu, vượt thắng mọi nỗi sợ hãi, trưởng thành trong tư cách làm môn đệ của Chúa. Có như thế, chúng ta mới có thể xua tan mọi tội lỗi hay thậm chí là ma quỷ ra khỏi cuộc đời của mình và mới có thể chữa lành những người bệnh tật cả tâm hồn lẫn thể xác của những người đến với mình.

Lạy Chúa, Chúa đã sai các Tông đồ đến với chúng con, để gọi chúng con bước ra khỏi vỏ bọc của mình, để mong con thắp lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong con và trong anh em, biến những khoảnh khắc hữu hạn thành vĩnh cửu, và biến những vui buồn thành hạnh phúc đời đời. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC