danvienxitochauthuy

Bí Quyết Lãnh Đạo Của Chúa Giêsu

Sách này kính biếu anh chị em theo số lượng có hạn.

Đọc bản PDF!

LỜI NÓI ĐẦU

 Con muốn gặp gỡ những người thành công ngay trong đời sống của họ. Chúa cũng muốn như thế,
lạy Đấng Sáng Tạo!

Như người nghệ sĩ quí trọng gìn giữ tác phẩm của mình và người thợ thủ công chăm chút cây đàn viôlong mình đã làm ra, Đấng Sáng Tạo của chúng ta cũng yêu quí những ước mơ, những mục tiêu, sự kì diệu của cuộc sống và hạnh phúc mà bạn và tôi đang tận hưởng.

Qua việc chăm chỉ tìm kiếm những nguyên tắc sống thành công, đột nhiên tôi nhận thức về hai nguồn sức mạnh sau đây: con người của Chúa Giêsu và các nguyên tắc hành động của Người. Sức mạnh hoà quyện hai nguyên tắc này lại với nhau, tôi gọi nó là: “Con đường của Người chiến thắng.”

Những người chiến thắng đơn thuần chỉ là người đã từng thất bại nhiều lần; họ là người đã từng quá mệt mỏi vì những thất bại của mình. NGÀY BẠN GIẬN DỮ VỚI THẤT BẠI CỦA MÌNH LÀ NGÀY BẠN BẮT ĐẦU THÀNH CÔNG. Thành công không ở ngoài bạn mà khởi đi từ trong lòng bạn.

CÙNG CHUYÊN MỤC