danvienxitochauthuy

Dẫn Vào Các Thư Phaolô (Raymond E. Brown)

Tác giả: Raymon E. Brown Chuyển ngữ: Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist. Trích dịch từ phần III của cuốn sách: “An Introduction to the New Testament” PHÂN LOẠI VÀ HÌNH THỨC CÁC THƯ TÂN ƯỚC Trong 27 cuốn sách của Tân Ước, một nửa có ghi tên Phaolô, tất cả đều ở dạng thư tín. Các […]

Mục Lục