danvienxitochauthuy

Làm Bạn Với Ai?

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.   “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Xã hội hôm nay là một xã hội sống hợp đồng. Người ta luôn muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi: người giàu làm ăn, đi chơi với người giàu, người có […]