danvienxitochauthuy

Làm Hòa Với Chúa và Với Nhau

Thứ 5 tuần X TN (Mt 5,20-26) Tập sinh: Gerardo Majella Bùi Xuân Hoàng Nam “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người […]