danvienxitochauthuy

Các Hạng Người Đón Tiếp Chúa (CN Lễ Lá)

Bênađô Trần Nghiêm Dân Do Thái đang mong chờ một vị cứu tinh Mêsia nhưng với những kỳ vọng khác nhau. Hôm nay, nghe tin có Đấng Mêsia vào thành Giêrusalem, họ liền cùng nhau tuôn ra đường đón tiếp, rước Người vào Thành như một vị vua. Kẻ thì cầm cành lá thiên tuế, […]