danvienxitochauthuy

Thư Gửi Tín Hữu Rôma (Raymond E. Brown)

Trích dịch từ: An Introduction to the New Testament Tác giả: Raymond E. Brown Chuyển ngữ: Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist. Thư này dài hơn bất kỳ lá thư nào khác trong Tân ước, nó phản ánh quan điểm rõ ràng hơn bất kỳ lá thư chính lục nào khác, với những lý lẽ nhẹ […]