danvienxitochauthuy

Chỉ Chúa Mà Thôi

Sáng tác: Lm Hoàng Luật- O.Cist.

Thể Loại: Hiệp lễ

Nhấn vào ĐÂY để tải bài hát

chichuamathoi_hgl