danvienxitochauthuy

Kinh Thánh Nên Cớ Vấp Phạm (Sách)

KINH THÁNH
NÊN CỚ VẤP PHẠM


Những Lỗi Kinh Thánh
và Sự Linh Hứng của Thiên Chúa

(Scandalous Bible: Biblical Errors and Divine Inspiration)

của tác giả Nil Guillemette được xuất bản năm 2011 là một cuốn sách có giá trị về giải thích Kinh Thánh. Cuốn sách nhắm giải thích những bản văn khó nhất trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Cuốn sách này được Bernard Trần Nghiêm chuyển ngữ nhằm mục đích khuyến khích các độc giả học hỏi thêm Lời Chúa. Cuốn sách tuy khá dày (394 trang), nhưng rất bổ ích cho những ai thích nghiên cứu và học hỏi Kinh Thánh.

Ai muốn mua sách thì xin liên hệ với Nhà Sách Hoà Bình, dòng Phaolô Thiện Bản hoặc đăng nhập vào trang web: SÁCH Archives – Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình (ducbahoabinhbooks-osp.com) 

CÙNG CHUYÊN MỤC