danvienxitochauthuy

Thông tin liên lạc

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY

Địa chỉ: Thôn Đá Mài 2, Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận
Điện thoại: 0901324584 
Email: dvchauthuy@gmail.com
Nhà Khách: 02523 870 756
Nhà Sản Xuất: 0983675017

gửi thông tin

    thu nghiem tao form