danvienxitochauthuy

ơn gọi đan sĩ xitô

Ơn gọi Đan viện chuyên về chiêm niệm với châm ngôn: Ora et Labora (cầu nguyện và lao động). Đời sống này thể hiện qua những yếu tố: cách biệt xã hội qua việc giữ Nội vi và thinh lặng; cầu nguyện qua cử hành phụng vụ; khổ chế qua việc lao động, chay tịnh, hy sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Đan viện luôn sẵn sàng đón nhận những thanh niên thiện chí muốn tìm Chúa trong đời sống đan tu với các điều kiện như sau:

* ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP:
– Nam thanh niên Công Giáo, tuổi từ 18 tuổi trở lên.
– Đã tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học.
– Có ý muốn dâng mình cho Chúa qua đời sống chiêm niệm.
– Có sức khỏe tâm thần và thể xác tốt.
– Có khả năng sống thinh lặng và đời sống huynh đệ Cộng đoàn.
* THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 775 Quốc lộ 55, thôn ĐÁ MÀI 2, TÂN XUÂN, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN.
HT 002 LAGI, BÌNH THUẬN
email: trannghiemchauthuy@gmail.com
Đt: 0901324584

bài viết về chủ đề ơn gọi