danvienxitochauthuy

Được và Mất của Người Ki-tô Hữu

Thứ 5 Tuần VII TN Mc 9,41-50

 

Thỉnh sinh: Đaminh Lê Quang Trí

 

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.

 

Trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài đã nhiều lần nói đến quy luật được và mất. Như hạt lúa mỳ có thối đi thì mới sinh bông hạt; muốn theo Chúa thì phải bỏ mình; con người có chịu đau khổ mới được vinh quang.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô cũng thuật lại lời của Chúa nói về cái được và mất như: cái được mà Đức Giêsu nói ở đây là Nước Trời; còn cái mất chính là tay, chân, mắt… khi chúng gây dịp tội cho ta. Ngài nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục;” với con mắt, Ngài cũng nói như vậy. Chúa Giêsu dùng những lời lẽ dạy dỗ mạnh mẽ như vậy là vì các môn đệ vẫn còn hoang tưởng về sự nghiệp thân thế của Chúa theo kiểu trần gian. Các ông không chú trọng đến cốt lõi của vấn đề và chẳng hề có cái nhìn Nước Trời mai sau khi chứng kiến những phép lạ Chúa làm.

Con người ngày nay cũng thế, hầu hết mọi người chỉ ham muốn cho bản thân được đầy đủ, hạnh phúc ở đời sống trần gian này; họ thường nói: “thà mất mà được còn hơn không!” Có một câu chuyện kể rằng: “Ngày xưa, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vị trưởng đoàn qui ước rằng: hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy. Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt bàn tay trái của ông, rồi ném lên bờ trước. Thế là bàn tay ông đã chạm đến đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông.”

Qua câu chuyện này em nghĩ điều Chúa muốn nói là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt, không thể hiểu theo nghĩa đen được, và hầu như con người ngày nay đang hiểu theo nghĩa đen. Chúa không có ý bảo chúng ta chặt bỏ một phần thân thể, nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng Nước Trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân, chặt tay. Vì thế, hy sinh của cải vật chất vì sự sống và hạnh phúc của người sung quanh hay anh em mình, cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể, và sẽ chiếm được Nước Trời.

Lạy Chúa, chính Chúa là tấm gương lớn nhất cho chúng con noi theo, không chỉ một phần thân thể mà Chúa đã hy sinh cả thân xác vì chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh và cho chúng con hiểu được quy luật được và mất, và luôn sẵn sàng mất để được nước trời. Mong sao sau cuộc đời này chúng con chiếm được gia tài đích thực là Nước Trời.

CÙNG CHUYÊN MỤC