danvienxitochauthuy

Hòa Bình và Chia Rẽ của Chúa

Thỉnh Sinh: Đaminh Lê Quang Trí

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ (x. Lc 12,51)

Bài tin mừng hôm nay Thánh Luca cho chúng ta thấy con đường theo Chúa rất gian nan. Người môn đệ của Chúa phải chịu nhiều khổ cực thiệt thòi. Hình ảnh một gia đình chống đối nhau mà Chúa gợi lên trong bài Tin Mừng làm cho chúng ta thấy được rằng, các môn đệ sẽ bị chống đối từ ngoài xã hội vào trong gia đình, và mỗi người chúng ta khi chấp nhận theo Chúa thì không tránh khỏi những điều đó.

Hiện nay ngoài xã hội có nhiều nước xem Chúa Giêsu là nguyên cớ cho sự tranh chấp, chống đối. Chúng ta thấy, điều gì trên thế gian này cũng có hai mặt đối nghịch nhau, các môn đệ khi chọn theo Chúa thì họ cũng phải từ bỏ quyền lực vật chất của mình để chọn tình yêu Chúa. Chúa Giêsu đã nói Người đến để ném lửa vào thế gian. Theo con, lửa ấy là lửa tình yêu Chúa; Chúa muốn lửa ấy cháy lớn trên thế gian này và cũng cháy sáng nơi tâm hồn u tối của chúng ta. Chúa cũng khắc khoải “chịu phép rửa” cho đến khi nó được hoàn tất: phép rửa Chúa phải chịu là Người dùng cái chết và phục sinh của mình để trao ban bình an cho những kẻ tin Chúa và các môn đệ của Người.

Bình an mà Thiên Chúa ban không ai có thể cướp mất được, còn bình an trong gia đình hay trong xã hội thường có điều gì đó đối lập nhau hay che giấu một điều gì đó bất công do kẻ mạnh áp đặt. Do đó, sự chia rẽ là kết quả của những ai theo Chúa phải đối diện. Chúa luôn muốn những ai theo Người phải luôn luôn đoàn kết với nhau để chống lại tinh thần của thế gian. Người muốn chúng ta theo gương Người để ngọn lửa tình yêu cháy sáng lên, đem lại hạnh phúc và bình an cho nhân loại.

Từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, khi Chúa làm gì hay nói gì, Người cũng vì yêu để làm cho mọi người nhận biết tình yêu của Người. Điều khiến chúng ta thấy rõ nhất mà Chúa cho chúng ta nhận ra là Người chấp nhận chết tủi nhục trên thập giá. Ngọn lửa của Chúa ngày hôm nay vẫn mong mỏi cháy sáng mãnh liệt trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, ngày nay còn nhiều người trên thế giới chưa cảm nhận được hơi ấm từ lửa tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con là những người dấn thân theo Chúa luôn biết làm cho ngọn lửa Chúa ban cháy lớn hơn trong trái tim chúng con từng ngày và giúp chúng con can đảm trở thành sứ giả đem ngọn lửa và bình an của Chúa đến với mọi người xung quanh. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC