danvienxitochauthuy

VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA (CN 26A)

(Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

M. Hannibal Giáp, Châu Thủy

Thánh Augustino đã từng nói: Không thánh nhân nào không có một quá khứ, không tội nhân nào không có một tương lai”. Cuộc đời thánh nhân đã từng kinh nghiệm trong đời sống đức tin, và ngài đã hiểu được khi khước từ Lời Chúa mời gọi để sống theo ý riêng của mình thì sẽ chìm đắm trong tỗi lỗi, nhưng sau khi ngài được ơn hoán cải, thưa vâng với Lời Chúa, thì tội nhân trở thành thánh nhân.

Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy thưa vâng theo Lời  Chúa, trong lời nói cũng như việc làm. Dụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta về hai người con. Người con đầu tiên được mời gọi làm vườn nho cho cha mình, anh ta từ chối không đi, nhưng sau đó lại đi. Chúng ta biết, hình ảnh người con đầu tượng trưng cho dân ngoại, là hình ảnh những người tội lỗi, thu thuế, gái điếm… Ban đầu họ không biết Chúa nhưng sau khi biết Chúa và nhận lời Cha mình đi làm vườn nho. Còn người con thứ hai tượng cho những người Do Thái, thưa vâng nhưng sau đó lại không đi. Họ được chọn làm dân riêng của Chúa và lãnh nhận ơn mạc khải của Thiên Chúa, nhưng trong hành trình đức tin họ đã bắt đầu xa rời Lời Thiên Chúa, không tin vào Chúa, không sống theo lời dạy của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu nói dụ ngôn trên, để cho thấy tầm quan trọng của sự vâng phục Lời Chúa để đưa đến hành động. Như thánh Giacobê đã nói: “Đức tin không hành động là đức tin chết”, hay người ta thường nói: “Con đường dài nhất là con đường từ đầu đến tay“. Ngày nay nhiều người vẫn mang danh là Kitô hữu nhưng lại sống phản chứng Tin Mừng mời gọi.

Vì thế, Chúng ta cần để cho Lời Chúa biến đổi tâm hồn, trở nên con người của Chúa, trở nên muối men cho đời. Nếu nghe Lời Chúa bằng tai thôi cũng chưa đủ nhưng phải bằng cả con tim, nghĩa là hãy để Lời Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ hành động của cuộc sống chúng ta. Như trong bài đọc 1, trích Sách Edekiel: Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”. Những người công chính là người thưa vâng với Lời Chúa nhưng sau đó lại làm điều bất chính, chính vì điều này nó phải chết, còn những người gian ác lại thưa không với Chúa nhưng sau đó họ từ bỏ điều dữ để thi hành những điều chính trực công minh, tức là sám hối trở lại thưa vâng với Chúa thì nó cứu được mạng sống của mình…chắc chắn nó sẽ sống. Đó là kết quả khi chúng ta thưa vâng với Chúa, thưa không với ma quỷ thì chúng ta sẽ sống. Ngược lại, thưa không với Chúa và thưa vâng với ma quỷ chúng ta sẽ chết. Trong thực tế, nhiều người thưa vâng với Chúa nhưng đời sống đức tin đi ngược lại hành động. Chính vì thế, Chúa Giêsu trong Tin mừng theo thánh Matthêu nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Vậy để làm sao có thể thưa vâng với Lời Chúa trên môi miệng và hành động chúng ta? Như thánh Phaolô trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta. Trước hết chúng ta phải có tâm tình như Chúa Giêsu Kitô, hiệp thông trong thần khí, mang lại niềm vui cho người khác, sống khiêm nhường, tìm ích lợi cho tha nhân hơn tìm lợi ích riêng cho mình. Vì thế, khi ta sống tâm tình đó chúng ta thưa vâng với Chúa. Điều thứ hai: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ, ganh tỵ mở cửa cho sự xấu đi vào trong cộng đoàn và từ đó sinh ra đủ thứ tranh chấp bất hòa. Cho nên, Lời Chúa mời gọi hãy sống yêu thương, khiêm nhường, quảng đại, vui với người vui khóc với người khóc và hãy thưa vâng với Lời Chúa và hãy thưa không với ma quỷ.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ sự yếu đuối và mỏng dòn của mỗi chúng con. Xin ban ơn trợ lực để mỗi người Kitô hữu chúng con luôn can đảm vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC