danvienxitochauthuy

Dẫn Vào Thư Thứ Hai Côrintô (Raymond E. Brown)

Trích dịch từ: “An Introduction to the New Testament“ Tác giả: Raymond E. Brown Chuyển ngữ: Bênađô Trần Nghiêm, O. Cist   Mặc dù không có nghi ngờ gì về quyền tác giả của Phaolô trong thư thứ 2 Côrintô, nhưng các câu chuyển ý từ phần này sang phần khác trong thư được cho […]

Mục Lục