danvienxitochauthuy

Kinh Xin Ơn nhờ lời chuyển cầu của cha Biển Đức Thuận

                    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, vì lòng thương vô cùng, Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế làm người, sống cuộc đời ẩn dật nghèo khó, chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc muôn dân.

                   Chúa đã chọn tôi tớ Chúa là cha Biển Đức, làm thừa sai nhiệt thành rao giảng Tin Mừng trên đất nước Việt Nam. Chúa lại dùng cha lập dòng chuyên sống cầu nguyện và hy sinh, để diễn lại cuộc đời âm thầm nghèo khó của con Chúa, và tham gia việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Chúa.

                  Lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha Biển Đức, cho chúng con biết noi gương người, nhiệt thành cộng tác vào việc cứu rỗi các linh hồn bằng đời sống cầu nguyện và tuân theo ý Chúa trong mọi sự. Để Chúa được tôn vinh nơi tôi tớ Chúa, và mưu ích cho phần rỗi chúng con, đặc biệt, xin Chúa ban cho chúng con những ơn này như lòng chúng con mong ước

                  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

Nguồn: xitothanhgia.com

CÙNG CHUYÊN MỤC