danvienxitochauthuy

Thứ Ba, Tuần XVII TN, Mt 13,36-43: Giải thích về dụ ngôn cỏ lùng

Tác giả: Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu giải thích Lúa và Cỏ lùng, Con Thiên Chúa đã gieo hạt giống tốt trong cánh đồng trần gian để trổ sinh những con cái của Nước Trời. Ma quỷ gieo hạt giống xấu, từ đó sinh ra những kẻ bất lương. Vào thời sau hết, các thiên thần sẽ loại bỏ khỏi vương quốc tất cả những kẻ bất lương và người công chính sẽ tỏa sáng trong vương quốc của Thiên Chúa Cha chúng ta. Trong khi chờ đợi, Thiên Chúa sẽ không loại bỏ tất cả các loại cỏ dại khỏi trái đất, nhưng chắc chắn rằng Ngài muốn loại bỏ ảnh hưởng của chúng đối với chúng ta. Và Ngài đã ban Thánh Thần của chính Ngài để giúp chúng ta biện phân đúng sai; bảo vệ chúng ta khỏi sự lây nhiễm của những kẻ bất lương, miễn là chúng ta ở lại trong sự khiêm tốn.

Tác giả người Anh, C. S. Lewis, từ một trong những cuốn sách của mình đã chỉ ra rằng, khi người ta trở thành Ki-tô hữu, nếu họ không cẩn thận, tội lỗi của họ thường chuyển từ những tội lỗi công khai, hướng ngoại, lừa dối, ăn cắp, chửi rủa và thề gian, lại được hướng vào bên trong, ẩn giấu, không rõ ràng và trong danh sách những tội ấy, người ta liệt kê ra “một tinh thần phê bình, một tinh thần phán xét, một thái độ kiểm duyệt.” Thực sự, ông chỉ ra rằng tội lỗi này là một trong những hành vi phạm tội thường được những người hay đi nhà thờ phạm phải hơn là những người không đi nhà thờ. Vì vậy, rất phổ biến là nội bộ bên trong nhà thờ mà đôi khi nó được dán nhãn là “những Ki-tô Hữu tàn nhẫn”[1].

Để chữa trị căn bệnh trầm kha này, Đức Hồng Y Merry del Val đã đặt ra một lời cầu nguyện tuyệt vời mang tên The Litany of Humility (Kinh Cầu sự Khiêm Nhường), có thể giúp chúng ta loại bỏ sự ảnh hưởng của cỏ lùng, của những ảnh hưởng xấu xa trong trái tim của chúng ta:

Lạy Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Xin nghe chúng con.

Từ mong muốn được quý trọng, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được yêu thương, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được tán dương, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được tôn vinh, Hãy giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được ca ngợi, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được ưu tiên hơn người khác, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu.

Từ mong muốn được làm tư vấn, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ mong muốn được chấp thuận, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ nỗi sợ bị sỉ nhục, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu.

Từ nỗi sợ bị coi thường, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ nỗi sợ hãi bị quở trách, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu.

Từ nỗi sợ bị buộc tội ác ý hoặc giả dối, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ nỗi sợ bị lãng quên, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu.

Từ nỗi sợ bị chế giễu, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ nỗi sợ bị sai lầm, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu. Từ nỗi sợ bị nghi ngờ, Xin giải thoát con, Lạy Chúa Giêsu.

Rằng những người khác có thể được yêu thương nhiều hơn tôi, Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó.

Rằng những người khác có thể được quý trọng hơn tôi, Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó.

Theo quan điểm của thế gian, những người khác có thể tăng lên, và tôi có thể giảm, Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó. Rằng những người khác có thể được chọn và tôi bị đặt sang một bên,

Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó.

Rằng những người khác có thể được ca ngợi và tôi không được chú ý, Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó.

Rằng những người khác có thể được ưu tiên hơn tôi trong mọi thứ, Lạy Chúa Giêsu ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó.

Rằng những người khác có thể trở nên thánh thiện hơn tôi, với điều kiện tôi có thể trở nên thánh thiện như tôi, Lạy Chúa Giêsu, ban cho con ân sủng để mong muốn điều đó. Amen!

[1] From Dennis Kastens, Echoes of Eternity.

Nguồn: xitothanhgia.com

CÙNG CHUYÊN MỤC